СИЯНИЯ

Сияе глупостта
с бижута и злата,
а с обич мъдростта.

Категория: