ИДИОТИ

Разликата между гениален
и продажен идиот е в това,
че първият е безплатен, а
вторият - прескъпо платен.

Категория: