НИЩО И НЕЩО

Никой не е нищо,
ако прави Нещо!

Категория: