ЧОВЕЧНОСТТА

Човечността
крепи света.
Няма вечност
без човечност.

Категория: