ВКУСОВЕ

Добрият цени правдата,
а лошият - богатствата.

Категория: