ПРОБЛЕМИ

Има ли проблеми -
дявол да ги вземе!
Няма ли проблеми
е щастливо време!

Категория: