МИСЛИТЕ

Като искри са мислите:
блясват и залязват.
Запомняй само ярките,
които пак изгряват.

Категория: