ВЕЛИЧИЕ

Велик е всеки човек,
който остава човек!

Категория: