ПРЕМИЕРИ

Гледат хора Премиера,
но не гледат премиера,
а пиеса твърде стара.

Категория: