ПРАЗНОДУМИЕ

Който празни
приказки изрича,
на бездушен
политик прилича.

Категория: