ОМРАЗАТА /по rhymefan/

От омразата
човекът мръзне, дано
да не замръзне!

Категория: