СКРОМНОСТТА

Скромността е качество,
без което всяко качество
се измерва с количество.

Категория: