ДЕНЯТ НА РИБОЛОВА

По-големи риби в бента
има само в Парламента,
а пък дребни цаци има
из страната ни любима.

Категория: