ЖИВОТ И ХОМОТ

Не е горчив Животът,
горчив му е Хомотът!

Категория: