ПРОДАЖНОСТ

Слуги на алчната порода
продават за пари народа,
заради личната изгода.

Категория: