ЛЪЖАТА

Заради парата
лъжем и лъжата,
лъжем със словата,
но болят сърцата!

Категория: