ВЪПРОСЪТ

Всеки се ражда прекрасен,
светът е от рай по-чудесен,
но защо го правим опасен?

Категория: