ФИЛОСОФИ

За човек нечестен
всеки е безчестен,
затова е злостен.
За човека свестен
всеки пък е честен,
затова е бедствен.

Категория: