МИГРАНТИ

Всичките мигранти
гладни са клиенти
на страни богати
от войни, преврати.
Който ги прогонва,
той да ги изхранва!
Стига са се крили
войнствените сили!

Категория: