БАЛКАНЦИ

На запад са албанци,
на север - македонци,
на юг са далматинци,
а ний на Крум потомци.

Категория: