ОЦЕНКИ

Който сам се оценява,
винаги се надценява,
а щом друг го оценява,
винаги го подценява.
Само времето решава
кой каквото заслужава.

Категория: