ЖЕЛАНИЯ

Хората правят,
каквото желаят,
но рядко правят,
каквото умеят.

Категория: