ОТКРИТА СЦЕНА

Всяка истина се вижда,
щом лъжата се осъжда
и открито се обсъжда.

Категория: