КОРАБЪТ

Корабът на младостта
вечно плава по света
с капитана - Любовта!

Категория: