МЕЧТИ

Родните милиардери,
ако нещо им припари,
връщат свойте авоари,

Категория: