"ИНТЕРЕСА КЛАТИ ФЕСА"

Един път сме приятели,
а друг път - неприятели.
Тъй ставаме предатели.

Категория: