ПРИЕМСТВЕНОСТ

Девизът някогашен е
"Разделяй и владей!",
а смисълът сегашен е
"Граби и богатей!"

Категория: