ТЪРСЕНЕ

Търси себе си,
подкрепяйки добрите,
и подкрепяй добрите,
търсейки себе си.
Това надвива злите.

Категория: