СЛЕДАТА

Изтрива времето следата,
но пази спомен за сърцата,
живели с обич на Земята.

Категория: