"КОЛКОТО - ТОЛКОВА!"

Както лъжливите
лъжат доверчивите,
така мързеливите
грабят работливите.

Категория: