ТАЙНА

Всеки крие някаква тайна,
наречена дарба незнайна,
проявената грейва омайна.

Категория: