FACEBOOK

На въпроса "Как си!" казвам:
"Окей съм, щом с Фейс съм!"

Категория: