КЛЕВЕТАТА

Клеветата на земята
е отровата в словата
от змията на лъжата.

Категория: