ЖЕЛАНИЯ

Всички човечни желания
раждат добри начинания
само при общи старания.

Категория: