ИЗБОРЪТ

Хомотът настоява,
но изборът решава
кой какъв да става.

Категория: