СКАЛАТА

Което е скалА
е извън скАлата
на твърдостта!

Категория: