НИЩОЖНОСТ

Щом документът е нищожен,
макар за някой много важен,
за съд е подписът продажен!

Категория: