ГЛЕДНА ТОЧКА

Личната гледна точка
не е последната точка,
а само различна точка...

Категория: