КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ ЗЕМЯТА!

В краката на Красотата
стоят Файдата и Парата,
затова ще спаси Земята!

Категория: