ВЪЗПИТАНИЕ

Мярката за срам
е за всеки храм,
който влиза там.

Категория: