"КОЙ, КОЙ Е?"

Който чете Корана,
сякаш е Библия,
значи фен е отдавна
на друга религия.

Категория: