СМЯХ И ГРЯХ

Всеки е смешен,
но не е смешен,
който е грешен.

Категория: