СВОБОДНА ВОЛЯ

Не съм нито мъдрец,
нито властен глупец,
но бях скромен боец
срещу всеки подлец.

Категория: