СЛОВА И ДЕЛА

Словата раждат ги
главата и душата,
а делата правят ги
сърцата и парата.

Категория: