ПРОСТОТО

Не търси простото
умното и полезното,
а само най-скъпото.

Категория: