СИМВОЛИ

Всеки символ сърдечен
е поетичен! И обратното!

Категория: