ЗНАМЕНА

Правдата човечна, свята
знаме е на Свободата,
а на робството - Лъжата!

Категория: