СВЕТОВЕ

Светът паричен
е свят егоистичен
и демоничен!

Светът човечен
не е егоистичен,
а свят сърдечен!

Категория: