ВЕЛИЧИЕ

Няма външно величие
при вътрешно безличие.

Категория: