ТУРБОЛЕНТНОСТ

Всички се излагат
според вредностите.
Рядко се прилагат
компететностите.
Бурите налагат
турбулентностите.

Категория: